Menu

  Email dette link til en ven

  Persondatapolitik

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Flemming Hansen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Flemming Hansen
  Odensevej 74
  5400 Bogense
  CVR-nr.: 33169159

  Telefon: +45 40 43 71 09
  Mail: flemming@kvalitetsmoebler.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Flemming Bo Hansen.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: flemming@kvalitetsmoebler.dk
  • På telefon: +45 40 43 71 09
  • Ved brev: Flemming Bo Hansen, Odensevej 74, 5400 Bogense

  3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • IT-sikkerhed
  • Kundeservice
  • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. Vi har dog valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://kvalitetsmoebler.com

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Fra vores kontaktformular behandler vi almindelige personoplysninger værende; navn, e-mail, telefonnummer, emne og besked.
  • IT-sikkerhed – Her behandler vi din IP-adresse midlertidigt i 15 minutter.
  • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelse, religion eller seksualitet.

  5. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://kvalitetsmoebler.com hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles IP-adresse, navn, e-mail, telefonnummer, emne og besked.
  • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. Vi har valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://kvalitetsmoebler.com

  6.  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Overførsel af statistiske data sker til Google LLC i USA. Vi har dog valgt at anonymisere din IP-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse.

  Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, for Google LLC, se mere på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Navn, e-mail, telefonnummer, emne og besked stammer fra selvindtastninger på vores kontaktformular.

  IP-adresse aflæses automatisk ved besøg på siden.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Navn, e-mail, telefonnummer, emne og besked der stammer fra selvindtastninger på vores kontaktformular opbevares i maksimum 120 dage.

  IP-adresse gemmes midlertidigt i 15 minutter og slettes herefter permanent automatisk.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11.Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12.Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Vi bruger cookies!

  Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

  Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

  Læs mere om cookies her.

  Accepter